Acil Satılık bahçe. Otomobil Takaslı. Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat

Köye yakın asfalt cephe Satılık hazır bahçe

680.000 TL
Kırklareli / Lüleburgaz / Hamitabat
Cinsi: Arsa
m2: 700 m2
Ada No: 0
Parsel No: 4170
Köye Yakınlığı: 900 metre
Tapu Durumu: Tapusu var
Mal Sahibi: Firmamıza aittir, Komisyon yoktur.
Parsel Sorgulaması: Sorgula
  • İlan Detayları
  • Video
  • Konumu
  • Özellikler

İmar Affından yararlanıldı kapı numarası alındı

içerisindekiler.

1+1 konteyner + 4mx7x üzeri kapalı veranda

30 Adet karışık meyve ağaçı

4 çeşit asma

40 adet çeşit çeşit gül

4 adet sarmaşık gül

8 tane çeşitli uzun yıllık çiçek

su kuyusu

buzdolabı

jenaratör bulunmaktadır.

Asvalte cephedir. köye 900

Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Acil Satılık otomobil takaslı bağ yeri bahçe


Hamitabat köyü Lüleburgaza 20km uzaklıkda yer almaktadır. Köy Lüleburgazın en büyük köylerindendir. köyün geçim kaynakları modern ziraat, hayvancılıkdır. Ayrıca kurdukları koperatif sayesinde et satışı ve sucuk satışıda yapmaktadırlar.. Bunların haricinde köyde yirmi beş ayrı noktadan doğalgaz çıkarılmaktadır. Hamitabatta ayrıca termik santralde bulunmaktadır. Köylülerin yetiştikleri ürünleri getirip sattıkları köylü pazarıda bulunmaktadır..Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Acil Satılık otomobil takaslı bağ yeri bahçe


İstanbulda oturan insanların rağbet ettiği bir köydür. Bu nedenle köy devamlı olarak büyükmekdedir. Araziler devamlı olarak değer kazanmakta. Senelik ortalama arazi fiyatları %28 ila %44 civarında prim elde etmektedir. Hamitabatta Şebeke Suyu bulunmaktadır. Köy yolları parke taşlıdır. köyde bunun yanısıra elektirik, telefon, adsl vardır. köyde iki tane benzin istasyonu, lokanta vardır. Bunların dışında Bakucha Vineyard Hotel & Spa adında beş yıldızlı bir oteli bulunmaktadır. Dünyanın her yerinden bağları nedeniyle otele müşteriler gelmektedir.. köyde ilk ve orta öğretim bulunmaktadır.Köyün örfünde yakın akraba evlilikleri yapılmıyor. ananelere göre evlilikler gerçekleştirilmektedir.. Sağdıç, aret (ahiretlik) gibi uygulamalar süre gelen geleneklerdendir.

Tarihçesi

 

Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Acil Satılık otomobil takaslı bağ yeri bahçe

Köy adını Sultan II. Abdülhamit'den almıştır. Rivayete göre 93 Harbi sebebiyle Balkanlardan ayrılmak zorunda olan Türklerin bir kısmı buraya yerleşmek için sultandan ricada bulunmuş ve Sultan Abdülhamit'de kendi adını sürdürecek bir ad koyarlarsa burada bir yerleşke kurmalarına izin vermiştir. Bunun üzerine köyün ismi Hamitabat olarak tescil edilmiştir. "Abat veya abad" güzel yer anlamında olup, Hamitabat "Hamit'in güzelleştirdiği yer" anlamına gelmektedir. günümüzde Asya'da "abad" ekiyle biten şehir isimleri bu tezi doğrular nitelikte olup, II.Abdülhamit'in Trakya'nın Türkler için yerleşime açılması şeklindeki planı ile de uyumludur.

 

Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Acil Satılık otomobil takaslı bağ yeri bahçe

Köye halk arasında domuz orman da denmektedir. Bu ismin nereden türediği net olarak bilinmemekle beraber, bir çok rivayet bulunmaktadır. birincisi köyün ormaklık mevkide olmasından ve alanda çok sayıda domuz olmasından kaynaklanmatadır. İkinci fikre göre göç eden insanların eski yaşadıkları yer olan bulgaristanın Varna Filibe burgas şehirine yakın bölgede domuz orman isminde bir yerleşim alanından göç etmiş olmalarıdır. Ayrı bir teze göre ise bu ormanın insanların yerleşmelerinden önceki adının domuz ormanı olduğudur.ç

 

Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Acil Satılık otomobil takaslı bağ yeri bahçe

Köyün ilk kurucuları çoğunluklu olarak, bugün Bulgaristan sınırı içinde kalan Deliorman bölgesinden oldukları ve kendilerini "gacal" diye adlandırdıkları bilinir. Kullanılan lehçe Gagavuz Türkçesi'ni andırır ("h" harfinin yutulması ve "ş" harfinin "j" gibi söylenmesi v.s.) Köy sakinlerinin lakaplarından, tüm Balkan topraklarında bulunduğu gibi, bölgedede da çok çeşitli Türk boylarına dahil insanların hep birlikte yaşadığı sonucuna varılabilir (Çıtak, Komanlı v.b).

 

Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Acil Satılık otomobil takaslı bağ yeri bahçe

 

Kırklareli, Lüleburgaz, Hamitabat, acil satılık, satılık bağ yeri, satılık bahçe, satılık tarla, tarla, takaslı tarla, yaırımlık tarla, lüleburgaz acil satılık tarla, lüleburgaz satılık bahçe, lüleburgaz ucuz tarla, lüleburgaz acil satılık, lüleburgaz satılık tarla, lüleburgaz takaslı tarla, kırklareli acil satılık tar 

 


 
Benzer İlanlar